วังพรม
  • 21 พฤศจิกายน 2565
  • 1,043

ยานวด น้ำมันนวด สมุนไพร นวดไทย วิถีไทย

ยานวด น้ำมันนวดสมุนไพร อยู่คู่กับการนวดแผนไทย มาแต่โบราณ จากสูตรต้นตำรับ จนมีการนำมาปรับปรุงพัฒนาสูตรมากมาย แต่ผลลัพธ์ของยานวด น้ำมันนวดสมุนไพร ทุกสูตรที่ได้คิดค้นขึ้นมานั้น อยู่ภายใต้หลักการเดียวกัน คือเพื่อใช้เป็นยานวด น้ำมันนวดสมุนไพร สำหรับการนวดแผนไทยโดยเฉพาะ

 

นวดไทย นวดแผนไทย ก็เช่นกัน ที่มีมาแต่โบราณ จากท่านวดแบบดั้งเดิม จนได้รับการปรับปรุงกระบวนท่านวดออกมามากมาย ที่ประจักษ์อย่างเด่นชัด นั่นคือ นวดแผนโบราณวัดโพธิ์ ที่ได้รับการยอมรับ และเป็นที่นิยมไปทั่วโลก แต่ผลลัพธ์ของท่านวดทุกท่านั้น มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือเพื่อใช้นวดบรรเทาอาการปวดเมื่อย คลายเส้น ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย

 

เฉกเช่นเดียวกับสมุนไพรวังพรมที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน และได้มีการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพออกมามากมาย เพื่อให้คนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีตามแบบฉบับวิถีไทย เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ทางสมุนไพรวังพรมตั้งใจไว้นั่นเอง

 

“สมุนไพรวังพรม ยานวด น้ำมันนวด สมุนไพรไทย เพื่อคนไทย รักษ์วิถีไทย”

 

ดูผลิตภัณฑ์สมุนไพรวังพรมทั้งหมด คลิกที่นี่!