วังพรม
 • ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2

  กระทรวงอุตสาหกรรม

 • ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 20015

  UICC

 • ใบรับรองเครื่องหมายฮาลาล

  สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

 • ใบรับรองมาตรฐาน CODEX GMP

  UICC

 • ใบรับรองผ่านตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้า

  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

 • ใบรับรองผ่านเกณฑ์ระบบการบริหารจัดการ มจก.

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 • OTOP Product Champion 2547

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ

 • รับรองเป็นแหล่งฝึกตรวจประเมินตามเกณฑ์ การผลิตยาโบราณตามสุขลักษณะที่ดี (GMP)

  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

 • รับรองหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

  อำเภอสามพราน

 • โล่เกียรติยศเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์วิสาหกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน

  กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับจังหวัดนครปฐม และม.ราชภัฏนครปฐม

 • ธุรกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวดีเด่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และสาขาสมุนไพร ปี 2544

  นิตยสารรักษ์เมืองไทย