น้ำมันไพล

น้ำมันไพล

35 บาท

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป ยาแผนไทย ทะเบียนเลขที่ G 200/62

สรรพคุณ :
ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย เคล็ด ขัด ยอก