ยาหม่องสูตรเสลดพังพอน

ยาหม่องสูตรเสลดพังพอน

49 บาท

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป ยาแผนไทย ทะเบียนเลขที่ G 434/60
สรรพคุณ :
บรรเทาอาการแมลงสัตว์กัดต่อย