น้ำมันเหลือง (แบบเย็น)

น้ำมันเหลือง (แบบเย็น)

89 บาท

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป ยาแผนไทย ทะเบียนเลขที่ G 23/62

สรรพคุณ :
ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย