ยาหม่องบัวบาน

ยาหม่องบัวบาน

89 บาท

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป ยาแผนไทย ทะเบียนเลขที่ G 577/61

สรรพคุณ :
ใช้บรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด