น้ำมันเขียวเสลดพังพอน (แบบเย็น)

น้ำมันเขียวเสลดพังพอน (แบบเย็น)

89 บาท

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป ยาแผนไทย ทะเบียนเลขที่ G 529/62

สรรพคุณ :
ใช้บรรเทาอาการคัน แก้พิษแมลงกัดต่อย