น้ำมันเขียวเสลดพังพอน

น้ำมันเขียวเสลดพังพอน

35 บาท

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป ยาแผนไทย ทะเบียนเลขที่ G 539/62

สรรพคุณ :
ใช้บรรเทาอาการคัน แก้พิษแมลงกัดต่อย