• ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2
  กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 20015
  UICC
 • ใบรับรองเครื่องหมายฮาลาล
  สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ใบรับรองมาตรฐาน CODEX GMP
  UICC
 • ใบรับรองผ่านตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้า
  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • ใบรับรองผ่านเกณฑ์ระบบการบริหารจัดการ มจก.
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • OTOP Product Champion 2547
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ
 • รับรองเป็นแหล่งฝึกตรวจประเมินตามเกณฑ์ การผลิตยาโบราณตามสุขลักษณะที่ดี (GMP)
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 • รับรองหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
  อำเภอสามพราน
 • โล่เกียรติยศเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์วิสาหกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน
  กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับจังหวัดนครปฐม และม.ราชภัฏนครปฐม
 • ธุรกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวดีเด่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และสาขาสมุนไพร ปี 2544
  นิตยสารรักษ์เมืองไทย