ผลิตภัณฑ์
กลุ่มของชำร่วย

ชุดของขวัญสมุนไพรวังพรม (ชุดใหญ่)

ยาหม่องเสลดพังพอนขนาด 50 กรัม

ยาหม่องสูตรไพลขนาด 50 กรัม

น้ำมันเขียวเสลดพังพอนสูตรเย็นขนาด 20 ซีซี

น้ำมันเหลืองไพลสูตรเย็นขนาด 20 ซีซี

ยาหอมแก้ลมขนาด 40 กรัม

ยาอมสมุนไพรแก้ไอ

พิมเสนน้ำ

ส้มมือ

 

กลับไปยังหมวดหลัก