ผลิตภัณฑ์
กลุ่มยาดม

ยาหม่องน้ำ / พิมเสนน้ำสำลี

ยาแผนโบราณ ทะเบียนเลขที่ G 130/44

สรรพคุณ :
บรรเทาอาการวิงเวียน

กลับไปยังหมวดหลัก