ผลิตภัณฑ์
กลุ่มยาสมุนไพร

ยาหอมแก้ลม

ยาแผนโบราณ ทะเบียนเลขที่ G 169/47

สรรพคุณ :
แก้ลมวิงเวียน

กลับไปยังหมวดหลัก