ผลิตภัณฑ์
กลุ่มยาสมุนไพร

ยาผงสมุนไพร แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ

ยาแผนโบราณ ทะเบียนเลขที่ G 105/47

สรรพคุณ :
แก้ท้องขึ้น ท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับลมในกะเพาะ

กลับไปยังหมวดหลัก