ผลิตภัณฑ์
กลุ่มยาสมุนไพร

ยาอมสมุนไพรแก้ไอ (รสฟ้าทะลายโจร)

ยาแผนโบราณ ทะเบียนเลขที่ G 106/47

สรรพคุณ :
บรรเทาอาการไอ, ขับเสมหะ

กลับไปยังหมวดหลัก