ผลิตภัณฑ์
กลุ่มยาสมุนไพร

ยาอมสมุนไพรแก้ไอ (รสมะแว้ง)

ยาแผนโบราณ ทะเบียนเลขที่ G 776/48

สรรพคุณ :
บรรเทาอาการไอ, ขับเสมหะ

กลับไปยังหมวดหลัก