ผลิตภัณฑ์
กลุ่มยาสมุนไพร

ยาอมสมุนไพรแก้ไอ (รสบ๊วย)

ยาแผนโบราณ ทะเบียนเลขที่ G 104/47

สรรพคุณ :
บรรเทาอาการไอ, ขับเสมหะ

กลับไปยังหมวดหลัก