ผลิตภัณฑ์
กลุ่มยาสมุนไพร

ยาน้ำสมุนไพรแก้ไอ (รสน้ำผึ้ง)

ยาแผนโบราณ ทะเบียนเลขที่ G 168/47

สรรพคุณ :
บรรเทาอาการไอ

กลับไปยังหมวดหลัก