ผลิตภัณฑ์
กลุ่มยาสมุนไพร

ยาน้ำสมุนไพรแก้ไอ

ยาแผนโบราณ ทะเบียนเลขที่ G 168/47

สรรพคุณ :
บรรเทาอาการไอ

กลับไปยังหมวดหลัก