ผลิตภัณฑ์
กลุ่มยาแคปซูล

ยาแคปซูลมะขามแขก

ยาแผนโบราณ ทะเบียนเลขที่ G 439/51

สรรพคุณ :
เป็นยาระบาย

กลับไปยังหมวดหลัก