ผลิตภัณฑ์
กลุ่มยาแคปซูล

ยาแคปซูลลูกใต้ใบ

ยาแผนโบราณ ทะเบียนเลขที่ G 445/51

สรรพคุณ :
ลดไข้

กลับไปยังหมวดหลัก