ผลิตภัณฑ์
กลุ่มยาแคปซูล

ยาแคปซูล ซี-แอล

ยาแผนโบราณ ทะเบียนเลขที่ G 485/51

สรรพคุณ :
เป็นยาระบายอ่อน ๆ

กลับไปยังหมวดหลัก