ผลิตภัณฑ์
กลุ่มยาสำหรับนวด

น้ำมันเขียวเสลดพังพอน (แบบร้อน)

ยาแผนโบราณ ทะเบียนเลขที่ G 681/46

สรรพคุณ :
ใช้บรรเทาอาการคัน แก้พิษแมลงกัดต่อย

กลับไปยังหมวดหลัก