ผลิตภัณฑ์
กลุ่มยาสำหรับนวด

น้ำมันเหลือง (แบบเย็น)

ยาแผนโบราณ ทะเบียนเลขที่ G 100/44

สรรพคุณ :
ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

กลับไปยังหมวดหลัก