ข่าวสาร

รางวัล “ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS 2018-2019”

จากผลการวิจัยหลากหลายฉบับ พบว่า บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในที่ทำงานเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ดียิ่งขึ้น โดยบริษัท สมุนไพรวังพรม จำกัด ก็ถือเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ให้ความสำคัญกับบรรยากาศในการทำงานของพนักงานด้วยเช่นกัน
.
ล่าสุดออฟฟิศของ บริษัท สมุนไพรวังพรม จำกัด ได้รับการออกแบบโดย บริษัท อะโพสโทรฟีเอส ได้รับรางวัล “ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS 2018-2019” ซึ่งถือเป็นรางวัลสำหรับนักออกแบบระดับเอเชีย โดยการออกแบบดังกล่าว ได้รับแรงบันดาลใจจากธุรกิจของสมุนไพรวังพรม ที่เน้นผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพโดยการนำสมุนไพรไทยมาประยุกต์เป็นวัตถุดิบหลัก ดังนั้นโทนสีที่ใช้ในการตกแต่งจึงเน้นโทนสีเขียวเป็นหลัก อีกทั้งไอเดียที่ใช้ในการออกแบบยังสื่อให้เห็นถึงความทันสมัยที่ผสมผสานเข้ากับของดังเดิมได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
.
พูดมาขนาดนี้แล้ว ไปชมภาพบรรยากาศออฟฟิศของเรากันเลยดีกว่าคะว่าจะสวยงามแค่ไหน

#สมุนไพรวังพรม #WangpromHerb