ข่าวสาร

ออฟฟิศสมุนไพรวังพรม : สวยงามและโดดเด่น

ออฟฟิศสมุนไพรวังพรม : สวยงามและโดดเด่น จนได้รับรางวัล “ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS 2018-2019”
จากการที่ผู้บริหารได้เล็งเห็นว่า การทำงานให้ได้ผลที่ดี ต้องมาจากสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีด้วย จึงได้ปรับปรุงพื้นที่โรงงานเก่าให้เป็นสำนักงานสมัยใหม่ เพื่อให้บรรยากาศในการทำงานเป็นเสมือนบ้านมากที่สุด  ให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายสบายใจ และกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับแขกผู้มาเยือนทุกท่าน จนสามารถคว้ารางวัลสุดยอดออฟฟิศแห่งเอเซียในปีนี้ค่ะ