ข่าวสาร

สัมมนาและสังสรรค์ประจำปีที่หาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ช่วงนี้ #สมุนไพรวังพรม พาพนักงานมาสัมมนาและสังสรรค์ประจำปีที่หาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรีค่ะ
ซึ่งในการนี้ทางบริษัทฯจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมด้วยค่ะ นั่นคือการช่วยเก็บขยะ ทำความสะอาดชายหาด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะ^^

#กิจกรรมเพื่อสังคม #ทำความดี #csr #wangpromherb