"วังพรม" สมุนไพรไทย...พร้อมบุกตลาดโลก

สมุนไพรวังพรมมีแผนเพิ่มสัดส่วนการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ โดยเล็งขยายฐานไป กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม (CLMV) อีกทั้งกำลังศึกษาลู่ทางบุกตลาดจีน เกาหลีใต้ และยุโรป

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 16

ในวันที่ 6-10 มีนาคม ณ เมืองทองธานี